۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996636
T T
۰ نفر
درسال تحصیلی آینده رشته های جدیدی به نظام آموزش فنی ...
# شهرکرد - ایرنا 27/05/70 .اجتماعی. تلکس 141 ازسال آینده رشته های تحصیلی جوشکاری ; شیشه گری ; اپراتوری کامپیوترو ماشین آلات سنگین به رشته های تحصیلی آموزش فنی وحرفه ای کشور افزوده میشود.
........................................
،معاون،آموزشی،فنی،وحرفه ای،وزارت،آموزش،،وپرورش،،کارشناسان،آموزش،،کاد، ،شهرکرد،رنگرزی،پلاستیک،چارمحال،بختیاری،ایران،
۰ نفر