۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996625
T T
۰ نفر

تاکید رئیس جمهور برتقویت ارزشهای فرهنگی

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996625
تاکید رئیس جمهور برتقویت ارزشهای فرهنگی # تهران - ایرنا 27/05/70 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 108 هاشمی رفسنجانی کانون های فرهنگی وتربیتی را سنگرهای دفاع ازشرافت و کرامت انسانی خواند وتاکیدکرد سرمایه گذاری دربخش فرهنگی ازهرجای دیگر کارسازتر است.
........................................
،رئیس،،جمهور،ایران،گردهمایی،بزرک،مسئولان،مدیران،واعضای،کانون های،فرهنگی، ،وتربیتی،کشور،محمدعلی،نجفی،وزیر،آموزش،،وپرورش،،
۰ نفر