۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996609
T T
۰ نفر
گردهمائی مدیران سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان # تهران - ایرنا 27/05/70 .اجتماعی. تلکس 110 گردهمایی سراسری مدیران ستادی روسای دفاتر ومدیران مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان امروز درتهران گشایش یافت.
........................................
،اژه ای،سرپرست،
۰ نفر