۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996588
T T
۰ نفر

نخست وزیر جمهوری گرجستان شوروی استعفاء کرد

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996588
نخست وزیر جمهوری گرجستان شوروی استعفاء کرد # تهران - ایرنا 27/05/70 .سیاسی. تلکس 153 چنگیز سیگوا نخست وزیر جمهوری استقلال طلب گرجستان شوروی امروز از مقام خود استعفاء کرد و وزیر امور خارحه این جمهوری نیز برکنار شد.
........................................
،ای،پی،،تاس،،،گاسا،خوردیا،رئیس،،جمهور،گرجی،خوشتاریا،وزیر،امور،خارجه،
۰ نفر