۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996526
T T
۰ نفر
بانکهای آمریکا ازاعطای وام به شوروی خودداری میورزند # واشنگتن - ایرنا 26/05/70 .اقتصادی. تلکس 4 اق بانکهای غیردولتی آمریکا بانگرانی نسبت به آینده اوضاع وخیم اقتصادی شوروی حاضر به اعطای وام به این کشور نیستند.
........................................
،ایرنا،واشنگتن،بولتن،اخبار،اقتصادی،صندوق،بین،المللی،پول،اعتبار،600، ،میلیون،دلار،خرید،غله،
۰ نفر