۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996490
T T
۰ نفر

پایان مسابقات کشتی آزاد جام پیش کسوتان درساری

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996490
پایان مسابقات کشتی آزاد جام پیش کسوتان درساری # ساری - ایرنا 26/05/70 .ورزشی. تلکس 93 مسابقات کشتی آزاد جام پیش کسوتان دردو رده سنی نوجوانان وجوانان که درساری جریان داشت دیروز با قهرمانی باشگاه ویشتاسب ساری بپایان رسید .
........................................
،ایران،استان،مازندران،،تیمهای،بهشهر،وقوچان،درنوجوانان،دوم،وسوم، ،درجوانان،تیمهای،تختی،وبهشهر،دوم،وسوم،
۰ نفر