۲۶ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992927
T T
۰ نفر

اعلام روز عاشورا در عربستان

۲۶ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992927
اعلام روز عاشورا در عربستان # ابوظبی - ایرنا 31/04/70 .مذهبی. تلکس 45 شیخ عبدالعزیز بن باز رئیس مجلس شورای قضات عربستان دیروز طی فتوائی امروز را در عربستان دهم محرم را روز عاشورا اعلام کرد.
........................................
،سپا،بزرگی،روزهای،تاسوعا،عاشورا،پیروی،از،سنت،پیامبر،اکرم،
۰ نفر