۲۶ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992864
T T
۰ نفر
عوارض واحدهای 75 مترببالا سیرصعودی خواهدداشت # شهرکرد - ایرنا 30/04/70 .اجتماعی. تلکس 71 از واحدهای مسکونی که تا 75 مترمربع زیربنا دارند به شکل عادی عوارض دریافت میشود واز 75 متربه بالا این مقدار سیرصعودی پیداخواهد کرد.
........................................
،ایران،،استان،چهارمحال،وبختیاری،،کازرونی،وزیر،مسکن،وشهرسازی،،مصاحبه،
۰ نفر