۲۶ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992722
T T
۰ نفر
عزیمت وزیر امور خارجه لبنان به قاهره برای دیدار با بیکر # تهران - ایرنا 29/04/70 .سیاسی. تلکس 4 وزیر امور خارجه لبنان دیروز عازم قاهره شد تااز جیمز بیکر بخواهد تا به رژیم اسرائیل برای خروج از جنوب لبنان فشار آورد .
........................................
،فارس،،بوئز،رویتر،بیروت،عمرموسی،پطروس،،غالی،معاون،نخست،وزیر،الیاس،، ،هراوی،رئیس،،جمهورکمر،بند،امنیتی،1985،
۰ نفر