۲۶ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992657
T T
۰ نفر
اظهارات رئیس جمهوری آلبانی درباره بحران یوگسلاوی # رم - ایرنا 28/04/70 .سیاسی. تلکس 118 رامیز علیا رئیس جمهوری آلبانی گفت نتایج یوگسلاوی سراسر تصنعی است و این کشور بادی ساختار جدیدی بای بقا خود ابداع کند.
........................................
،مصاحبه،اسپرسو،اقلیت،آلبانیائی،ایالت،کوزوو،سه،میلیون،
۰ نفر