۲۶ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992604
T T
۰ نفر

فائو- گرسنگی مردم عراق راتهدید میکند

۲۶ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992604
فائو- گرسنگی مردم عراق راتهدید میکند # تهران - ایرنا 28/04/70 .سیاسی. تلکس 102 سازمان خواربار و کشاورزی فائو امروز اعلام کرد که گرسنگی مردم عراق را تهدید میکند و از جامعه بین المللی تقاضای فراهم کردن کمک کرد.
........................................
،د،پ،آ،رم،
۰ نفر