۲۶ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992584
T T
۰ نفر
آمریکا وسوریه برسر حضور یک منشی ازسازمان ملل درکنفرانس ..
# تهران - ایرنا 28/04/70 .سیاسی. تلکس 52 آمریکا وسوریه شب گذشته برسرحضور ناظری ازسازمان ملل در کنفرانس صلح خاورمیانه به توافق رسیدند.
........................................
،د،پ،آ،جیمز،بیکر،وزیر،خارجه،دمشق،حافظ،اسد،رئیس،،جمهور،واشنگتن،، ،اسرائیل،اعراب،
۰ نفر