۲۶ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992560
T T
۰ نفر
سازمان صنایع ایتالیا و توسعه سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی # رم - ایرنا 27/04/70 .اقتصادی. تلکس 72 اق سازمان بازسازی ایتالیا(ایری )طی سال 1990 با سرمایه گذاری های صنعتی حدود 12 میلیارد دلار رد داخل و خارج از ایتالیا به فعالیتهای خود توسعه داده است ........................................
،بیانیه،15،درصد،افزایش،،
۰ نفر