۲۶ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992394
T T
۰ نفر
مخالفت با فروش 20 درصد از منابع نفت منطقه حاسی مسعود...
# الجزیره - ایرنا 26/04/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 240 پیشنهاد نخست وزیر الجزایر درمورد فروش 20درصد از منابع نفت منطقه حاسی مسعود با مخالفت شدید یکی ازسران احزاب سیاسی آن کشور روبرو شد.
........................................
،سید،احمد،غزالی،شیخ،محفوظ،نحناح،دئیس،،جنبش،،جامعه،اسلامی،حماس،،جنوب، ،شرقی،الجزایر،
۰ نفر