۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981737
T T
۰ نفر

ورود عادلی به واشنگتن

۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981737
ورود عادلی به واشنگتن # واشنگتن - ایرنا 5/02/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 13 رئیس کل بانک مرکزی ایران دیروزبمنظور شرکت دراجلاس سالانه گروه 24 در صندوق بین الملل پول در راس هیئتی وارد واشنگتن شد.
........................................
،ایرنا،آمریکا،ریاست،گروه،کلمبیا،دالاس،،،محمد،حسین،عادلی،
۰ نفر