۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981672
T T
۰ نفر
شورای وزرش آفریقابابازگشت آفریقای جنوبی به بازیهای المپیک # تهران - ایرنا 5/02/70 .سیاسی.ورزشی. تلکس 47 یوسف ابراهیم رئیس شورای ورزش آفریقا دیروز گفت که این شورابا گسترش حرکتی درجهت پذیر ش مجددآفریقای جنوبی دربازیهای المپیک مخالف است ........................................
،،ای،پی،لندن،کیپتاون،نیویورک،
۰ نفر