۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981657
T T
۰ نفر

مدیر کل دخانیات تهران منصوب شد

۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981657
مدیر کل دخانیات تهران منصوب شد # تهران - ایرنا 5/02/70 .اجتماعی. تلکس 23 ازسوی علی اصغر سامت مدیر عامل شرکت دخانیات مهرداد حاجی خانی به سمت مدیر کل دخانیات استان تهران منصوب شد.
........................................
،سرپرست،تربیت،بدنی،شرکت،دخانیات،ایران،
۰ نفر