۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981611
T T
۰ نفر
وظائف اروپا درقبال اروپای شرقی ازدیدگاه وزیر امور خارجه000 # رم - ایرنا 4/02/70 .سیاسی. تلکس 103 وزیر خارجه ایتالیا گفت اروپای غربی باید مسئولیت هزینه وخطرات تغییرات درحال انجام دراروپای شرقی رابپذیرد0 ........................................
،جانی،دمیکلیس،،نشریه،افاری،استری،
۰ نفر