۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981577
T T
۰ نفر
میزان اعتبارات ریالی مراکز آموزشی تحقیقاتی صنعتی در سال ...
# رشت - ایرنا 4/02/70 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 195 بمنظور افزایش ارتقاء علمی کارکنان کارخانجات طی سال 69 بالغ بر یک میلیارد و سه میلیون دلاراعتبار اختصاص یافت.
........................................
،ایران،توفیق،معاون،وزیر،صنایع،گیلان،مصاحبه،آلمان،
۰ نفر