۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981360
T T
۰ نفر
صدام بخشی از اختیارات نامعلوم خود را به دولت تازه عراق ...
# تهران - ایرنا 3/02/70 .سیاسی. تلکس 165 ; 79 صدام حسین رئیس جمهوری عراق بخشی ازاختیارات خودرا به دولت تازه تشکیل شده این کشور واگذارکرده است .
........................................
،اینا،رویتر،نیکوزیا،روزنامه،بابل،شورای،وزیران،سعدون،حمادی،نخست،وزیر، ،شورای،فرماندهی،عراق،
۰ نفر