۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981356
T T
۰ نفر
رهبرانقلاب گفت لازم است از طریق مقایسه وضع موجودباآنچه که # تهران - ایرنا 3/02/70 .سیاسی. تلکس 153 خامنه ای امروزدردیدارباوزیرفرهنک وارشاداسلامی ونمایندگان فرهنگی ایران درخارج ازکشورانجام امورفرهنگی درجهان خارج رایک رسالت توصیف کرد.
........................................
،رهبرانقلاب،اسلامی،حجت،الاسلام،خاتمی،
۰ نفر