۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981337
T T
۰ نفر
بین النهرین و تاریخی از قیامهای ضد دیکتاتوری (قسمت هفتم ) # تهران - ایرنا 3/02/70 .سیاسی. جمهوری ص 10 بازنگری به تاریخچه مبارزات مردمی در عراق و بررسی جنایات رژیمهای حاکم بر این کشور.
........................................
،کربلا،;،جرقه،اول،قیام،خونبار،کنونی،مهاجرین،عراقی،
۰ نفر