۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981244
T T
۰ نفر

برپایی یک رکود جدیدجهانی دردوماراتون

۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981244
برپایی یک رکود جدیدجهانی دردوماراتون # تهران - ایرنا 2/02/70 .ورزشی. تلکس 46 روبرت دوکاستلو برای دومین بار رکورد جهانی بی لینه دنسیمو را در دوماراتون شکست. رویتر روتردام زمان دوساعت و9 دقیقه و42 ........................................
،ثانیه،
۰ نفر