۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981221
T T
۰ نفر
رئیس دیوانعالی کشور خواستارمحاکمه صدام دردادگاه بین المللی # تهران - ایرنا 2/02/70 .سیاسی. تلکس 136 مقتدائی خواستارمحاکمه صدام حسین دریک دادگاه بین المللی به اتهام جنایات جنگی درطول جنک علیه ایران وکشتارمردم عراق شد.
........................................
،رئیس،،دیوانعالی،کشور،نخستین،جلسه،هیات،عمومی،دیوانعالی،کشور،
۰ نفر