۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981207
T T
۰ نفر
بیکر:استقرارصلح درخاورمیانه بدون شرکت طرفین درگیردرمسئله ..
# تهران - ایرنا 2/02/70 .سیاسی. تلکس 6 وزیر خارجه آمریکا دیروز درقاهره گفت استقرار صلح درخاورمیانه بدون شرکت طرفین ذیربط منطقه درگفتگوها امکان پذیر نخواهد بود.
........................................
،تانیوک،قاهره،جیمز،بیکرمبارک،مصررئیس،،جمهوری،جنک،خلیج،فارس،،
۰ نفر