۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981193
T T
۰ نفر

فروش تابلوی فتحعلی شاه قاجار در لندن

۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981193
فروش تابلوی فتحعلی شاه قاجار در لندن # لندن - ایرنا 1/02/70 .اجتماعی.فرهنگی. تلکس 9 یک تابلوی نقاشی ایرانی مربوط به قرن نوزدهم از چهره فتحعلی شاه قاجار در شش اردیبهشت ماه در لندن بمعرض حراج گذاشته خواهد شد.
........................................
،انگلیس،،مشخصات،تابلو،دالیا،اربرت،نویسنده،روزنامه،ایندیپندنت،قدمت، ،تابلو،سال،1880میلادی،موزه،ارمیتاژ،ورسای،
۰ نفر