۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981126
T T
۰ نفر

فعالیت های بانک کشاورزی اعلام شد

۱ اردیبهشت ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5981126
فعالیت های بانک کشاورزی اعلام شد # تهران - ایرنا 1/02/70 .اقتصادی. تلکس 55 بانک کشاورزی در11 ماه سال 1369 تعداد492633 فقره تسهیلات اعتباری درقالب عقود اسلامی به مبلغ7/526 میلیاردریال به کشاورزان پرداخت نمود.
........................................
،ایران،
۰ نفر