۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5980051
T T
۰ نفر

پیش نویس قطعنامه تشکیل نیروهای یونیکام منتشر شد

۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5980051
پیش نویس قطعنامه تشکیل نیروهای یونیکام منتشر شد # نیویورک - ایرنا 20/01/70 .سیاسی. تلکس 26 پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل نیروهای ناظر سازمان ملل درمرزهای عراق وکویت امروز درمقر این سازمان منتشر شد.
........................................
،قطعنامه،687،دکوئیار،دبیرکل،یونیکام،آتش،،بس،،تعداد،نیروها،1440،نفر،
۰ نفر