۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979962
T T
۰ نفر

دیدارکوشنربا ولایتی

۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979962
دیدارکوشنربا ولایتی # تهران - ایرنا 20/01/70 .سیاسی. تلکس 76 دکتربرناردکوشنرمعاون نخست وزیرفرانسه درامور بشردوستانه امروزباولایتی وزیرامورخارجه ملاقات کردوگزارشی ازمنطقه به اطلاع وی رساند.
........................................
،ایران،آوارگان،عراقی،قیام،
۰ نفر