۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979939
T T
۰ نفر

ضخامت لایحه ازون به شدت رو به کاهش است

۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979939
ضخامت لایحه ازون به شدت رو به کاهش است # وین - ایرنا 19/01/70 .اجتماعی. تلکس 185 ناسا اعلام کردضخامت لایه ازون که کره زمین رادربرابر اشعه خطرناک ماوراء بنقش حفاظت می کند شدیدترازآنچه قبلاپیش بینی می شدکاهش یافته است ........................................
،بیماری،سرطان،پوست،روزنامه،وینرسایتونک،اتریش،،سازمان،ملل،هوا،و، ،فضانوردی،آمریکا،سازمان،حفاظت،محیط،زیست،
۰ نفر