۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979921
T T
۰ نفر

افزایش تولید اوپک

۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979921
افزایش تولید اوپک # پاریس - ایرنا 19/01/70 .اقتصادی. ویژه 20 ص 38 به گفته آژانس بین المللی انرژی تولید اوپک در ماه مارس برای دومین ماه متوالی افزایش یافته و به 2/23 میلیون بشکه در روز رسید.
........................................
،نشریه،لزکو،چاپ،فرانسه،200،هزار،بشکه،تولید،ایران،سیصد،هزار،بشکه،در، ،روز،ژنو،
۰ نفر