۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979890
T T
۰ نفر

رانندگان نمونه کشور معرفی شدند

۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979890
رانندگان نمونه کشور معرفی شدند # تهران - ایرنا 19/01/70 .اجتماعی. تلکس 59 سی وچهار تن از رانندگان نمونه سیستم مسافربری بین شهری وبین المللی تعاونی های هفده گانه کشور برگزیده شدند.
........................................
،ایران،رئیس،،اداره،عقیدتی،سیاسی،ناحیه،انتظامی،استان،تهران،،اسامی، ،رانندگان،
۰ نفر