۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979850
T T
۰ نفر

تظاهرات عراقیهای مقیم رومانی دربرابر سفارت عراق

۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979850
تظاهرات عراقیهای مقیم رومانی دربرابر سفارت عراق # تهران - ایرنا 19/01/70 .سیاسی. تلکس 140 گروهی از کردها و دانشجویان عراقی مقیم رومانی دیروز در مقابل سفارت عراق در بخارست دست به تظاهرات زدند.
........................................
،قیام،صدام،حسین،بیانیه،
۰ نفر