۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979796
T T
۰ نفر

سفیر جدید آمریکا در الجزایر تعیین شد

۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979796
سفیر جدید آمریکا در الجزایر تعیین شد # تهران - ایرنا 18/01/70 .سیاسی. تلکس 55 دولت الجزایر با تعیین خانم ماری کازی بعنوان سفیر فوق العاده آمریکا در الجزایر موافقت کرده است.
........................................
،کریستو،فرروس،،وزارت،خارجه،
۰ نفر