۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979791
T T
۰ نفر

بیکر مجددا از اسرائیل دیدن می کند

۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979791
بیکر مجددا از اسرائیل دیدن می کند # تهران - ایرنا 18/01/70 .سیاسی. تلکس 29 تصمیم ناگهانی جیمز بیکر وزیر امور خارجه آمریکا به دیدار دوباره از اسرائیل در هفته آینده مایه شگفتی اسرائیل وهمچنین فلسطینیان شد ........................................
،رادیو،آمریکا،اسحاق،شامیر،نخست،وزیر،
۰ نفر