۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979665
T T
۰ نفر

رسانه های آمریکا و اسکان آوارگان عراقی در ایران

۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979665
رسانه های آمریکا و اسکان آوارگان عراقی در ایران # واشنگتن - ایرنا 16/01/70 .سیاسی. تلکس 102 تصمیم ایران برای پذیر فتن صدها هزارآواره عراقی واسکان و تغذیه آنان در رسانه های گروهی آمریکا بازتاب خوبی داشته است.
........................................
،رادیو،تلویزیون،روزنامه،گزارشهای،ویژه،،،واشنگتن،پست،نیویورک،تایمز،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،وال،استریت،ژورنال،
۰ نفر