۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979535
T T
۰ نفر
وزیر جنک آمریکا: عراق برای بازسازی راهی جزپذیر ش شرایط صلح # تهران - ایرنا 15/01/70 .سیاسی. تلکس 74 دیک چنی وزیر جنک آمریکا دیروز گفت:اگرعراق خواهان بازسازی اینکشور جنک زده میباشد راهی جزپذیرش شرایط صلح سخت سازمان ملل راندارد.
........................................
،رویتر،فرانسیسکو،سازمان،ملل،آتش،،بس،،دائم،
۰ نفر