۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979483
T T
۰ نفر
آمریکا عقیده دارد که انتخابات آلبانی تقلب آمیز بوده است # تهران - ایرنا 15/01/70 .سیاسی. تلکس 2 آمریکا دیروزاظهار عقیده کرددرآخرین انتخابات در آلبانی که کمونیستها درآن برنده شدند تقلب هائی وجود داشته است .
........................................
،آ،اف،پ،واشنگتن،مارگارت،تات،وایلر،سخنگوی،وزارت،امور،خارجه،کنفرانس،، ،امنیت،وهمکاری،اروپا،
۰ نفر