۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979433
T T
۰ نفر

ورود 5 هزار پناهنده عراقی از منطقه پیرانشهر

۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979433
ورود 5 هزار پناهنده عراقی از منطقه پیرانشهر # ارومیه - ایرنا 14/01/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 160 تاکنون تعداد پناهندگان کرد عراقی که از طریق مرز حاج عمران وارد ایران شده اند به 5 هزار نفررسید.
........................................
،کمبود،مواد،غذائی،شهر،پیرانشهر،
۰ نفر