۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979408
T T
۰ نفر
هیئت رئیسه مجلس ازدولت خواست با تامل بیشتری سیاستهای اق # تهران - ایرنا 14/01/70 .سیاسی. تلکس 162 هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی باتوجه به افزایش روند قیمت هااز دولت مصرانه خواست با دقت بیشتری سیاستهای اقتصادی را اعمال نماید.
........................................
،ایران،ریاست،حجت،الاسلام،کروبی،رئیس،،مجلس،،نگرانی،نمایندگان،ازافزایش،، ،قیمتها،
۰ نفر