۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979400
T T
۰ نفر

نخست وزیر ترکیه با امیر کویت دیدار کرد

۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979400
نخست وزیر ترکیه با امیر کویت دیدار کرد # تهران - ایرنا 14/01/70 .سیاسی. تلکس 167 و156 ایلدریم اک بولوت نخست وزیر ترکیه که بمنظور یک دیداررسمی به کویت سفر کرده است امروز با شیخ جابر آل احمد امیر کویت دیداروگفتگوکرد.
........................................
،رویتر،رادیو،کویت،تحولات،خلیج،فارس،،آزادسازی،بازسازی،سعدالعبدالله، ،الصباح،نخست،وزیر،
۰ نفر