۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979309
T T
۰ نفر
یک رادیو مخالفان رژیم عراق ارتش رابه سرنگونی صدام حسین ...
# تهران - ایرنا 13/01/70 .سیاسی. تلکس 29 رادیو صدای عراق آزاد دیروز ارتش عراق را به سرنگونی صدام و رژیمش فراخواند و تاکید کرد که بدون ارتش پیروزی قطعی صورت نخواهد گرفت .
........................................
،آ،اف،پ،قیام،
۰ نفر