۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979297
T T
۰ نفر

مصاحبه رادیو آمریکا بایکی از رهبران شیعیان هند

۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979297
مصاحبه رادیو آمریکا بایکی از رهبران شیعیان هند # تهران - ایرنا 13/01/70 .سیاسی. ویژه 14 ص 29 مصاحبه رادیو آمریکا با سید محمد موسوی رهبر جامعه شیعیان هند دررابطه با تیراندازی بسوی تظاهرکنندگان دربرابر سفارت عراق دردهلی نو ........................................
،عدم،وابستگی،به،ایران،قیام،
۰ نفر