۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979257
T T
۰ نفر
ابراز نگرانی دبیرکل از درگیریهای اخیر در افغانستان # نیویورک - ایرنا 12/01/70 .سیاسی. تلکس 66 دکوئیار با ابراز نگرانی از درگیریهای اخیر در افغانستان از طرفهای درگیر خواست تا نسبت به حل اختلافات خود از راههای سیاسی تلاش کنند.
........................................
،دبیرکل،سازمان،ملل،نادیایونس،،منطقه،خوست،مجاهدین،کابل،
۰ نفر