۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976783
T T
۰ نفر

همکاریهای فرهنگی کشورهای حوزه دریای سیاه

۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976783
همکاریهای فرهنگی کشورهای حوزه دریای سیاه # استانبول - ایرنا 15/12/71 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 171 اجلاس وزیران فرهنک کشورهای حوزه دریای سیاه دراستانبول امروز با امضای یک یادداشت تفاهم درزمینه همکاریهای فرهنگی به کار خود پایان داد .
........................................
،وزیران،فرهنک،ترکیه،آذربایجان،آلبانی،روسیه،روسیه،سفیر،مولداوی، ،ارمنستان،گرجستان،رومانی،اوکراین،
۰ نفر