۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976759
T T
۰ نفر
ساختار صنایع نظامی بازار مشترک اروپا بازسازی می شود # پاریس - ایرنا 15/12/71 .نظامی. تلکس 185 ماهنامه لوموند دیپلماتیک چاپ پاریس طی گزارشی در آخرین شماره مارس خود مشکلات صنایع نظامی اروپا و لزوم بازسازی آنها را تشریح کرده است.
........................................
،امارات،متحده،عربی،390،تانک،از،فرانسه،خرید،خلیج،فارس،،خاورمیانه،بازار، ،مهم،فروش،،سلاح،آلمان،انگلیس،،فرانسه،
۰ نفر