۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976670
T T
۰ نفر
80 درصد کالاهای بازار شهر هرات را محصولات ایران تشکیل میدهد # تهران - ایرنا 15/12/71 .اقتصادی. تلکس 261 80 درصد کالاهای عرضه شده در بازار شهر هرات را کالاهای ایران تشکیل میدهد.
........................................
،افغانستان،
۰ نفر