۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976648
T T
۰ نفر

تکذیب دخالت ایران در مسائل داخلی زامبیا

۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976648
تکذیب دخالت ایران در مسائل داخلی زامبیا # تهران - ایرنا 15/12/71 .سیاسی. تلکس 7 لسوکوتوانه رئیس حزب یونیتا زامبیا دریافت هرگونه کمک از ایران ی دیگر کشورها را برای براندازی رژیم حاکم زامبیا تکذیب کرد.
........................................
،سفیر،ایران،در،زامبیا،پاک،آئین،،لسوکوتوانه،مصاحبه،
۰ نفر