۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976640
T T
۰ نفر
اف بی آی دستگیری سه مظنون دیگر بمب گذاری را تکذیب کرد # تهران - ایرنا 15/12/71 .سیاسی. تلکس 28 اف بی آی /پلیس فدرال آمریکا روزجمعه این کزارش را که سه نفر دیگر دررابطه با حادثه بمب گذاری در ساختمان مرکز تجارت خارجی دستگیرشده اند تکذیب کرد.
........................................
،آ،اف،پ،واشنگتن،شری،اسمیت،سخنگوی،اف،بی،آی،وزارت،دادگستری،ورلد،ترید، ،سنتر،مانهاتان،
۰ نفر