۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976628
T T
۰ نفر
افزایش گزارشهای رسمی مربوط به تجاوزهای جنسی در مالزی # کوالالامپور - ایرنا 14/12/71 .اجتماعی. تلکس 44 تعداد گزارشهای رسیده از تجاوزات جنسی در مالزی ظرف 12 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده است.
........................................
،زمان،خان،رئیس،،اداره،تحقیقات،جنائی،پلیس،،آمار،
۰ نفر